Platearbeid og byggningsbeslag

Håndvalset klokkebeslag i kobber

Vi lager alt i pipehatter,luftehatter, mønepanner, vannbrett, isbordbeslag, takfotbeslag etc.. Kort sagt det meste som brukes i bygging av hus eller hytte. Vi bruker for det meste sorte plater, men vi leverer og i andre farger samt kobber. Vi leverer både til nybygg og restaurering.

Vi har platesaks og kanpresse som kan arbeide med plater opp til 6x3000mm, maks trykk 135 tonn. For komplekse beslag eller vinkelkonstruksjoner kutter vi platene med vannskjærer. 

Det er et stort antall dårlige pipebeslag på hus og hytter. Ta kontakt før lekkasjen brer om seg, så kan vi gi råd for å løse det på beste måte. Det er bestandig tidsnød på slikt før snøen kommer, vær føre var og bestill nytt så fort snøen er borte om våren!

.