Litt historie...

Promek mekansike verksted AS ble stiftet i 1986 og bestod i starten av far og sønn, Harald og Håvard Stensæter som begge fortsatt er en del av bedriften. Bedriften har siden starten drevet med stort sett det samme som den gjør idag; Mye sveising, platearbeid, dreiing, fresing, hydraulikk, driverse stålkonstruksjoner og kundebaserte idèprosjekter.

Olje-og gassprosjekt

Ekkofisk-feltet i den sørlige Nordsjøen var da det ble oppdaget det størte oljefeltet noen gang funnet til havs. I 1973 ble den kjennte Ekofisk-tanken tatt i bruk ute på feltet for lagring av olje. Da det på slutten av 80-tallet ble bestlutten at det måtte støypes en beskyttelsesmur rundt tanken, ble Promek AS hyret inn av PECONOR for å produsere 70 hydrauliske betongventiler som ble brukt til støyping av Ekofisk-veggen 50-70 meter under havoverflaten. Veggen stod ferdig i 1989.

Også under det betongforbredende arbeidet til Sleipner-platformen ble Promek AS hyret inn for å utføre arbeid. Både under prosjektet med Ekofisk-veggen og støypingen av Sleipner A, bidro Promek AS med både utsyr og personell.

Trafikksikkerhets-simulatorer

Gjennom årene har også Promek AS utvilket og produsert flere såkallte bilvelt-og bråstoppsimulatorer. Dette er rett og slett bilkarroseri som er montert på en bilhenger, og kan rotere rundt sin egen akse for å simulere en bil som ligger på taket. Her kan man prøve hvordan det er å sitte fastspennt i en bil som ligger på taket, og også hvordan det er å komme prøve å komme seg ut. Det er også blitt laget bråstopp simulator av blant annet førerhuset på en Scania lastebil. Både Statens vegvesen og Forsvaret er blant kundene Promek har levert disse til. 

Simulatorene brukes idag i trafikkopplæring rundt omkring i hele landet, både på skoler og hos trafikkskoler. Tilsammen har Promek AS levert 15-20 bilvelt-simulatorer på bestilling de siste 15 årene. 

Nye produksjonslokaler og produkter

Utover 90-tallet ble bedriften større, og rundt årtusenskifte gjorde behovet for nye lokaler og nytt utstyr seg gjeldene. Så i 2001 begynte byggingen av det som skulle bli de nye lokalene. I Mars 2002 var Promek AS ferdig innflyttet i det nye bygget langs E16, sør for Bagn i Valdres. I 2009 ble det også satt opp et ekstra lagerbygg ved siden av produskjonshallen.

På slutten av 90-tallet tok også produksjonen av vår bålpanne til, og med de nye lokalen kunne vi øke produksjonen. Bålpannen har nå vært fast innventar hos Promek AS siden 1999. 

Idag

De siste årene har Promek AS satt igang produksjon av sin egenutviklede sporlegger for snøscooter og ATV. Av større prosjekter de siste årene, kan nevnes at bedriften bidro med personell og utstyr for å lage kjølevannsystemet til de nye kraftturbinene da Skagerak Kraft skulle oppgradere kraftverket sitt i Bagn.  

Promek AS har også blitt tildelt positiv-prisen for Sør Aurdal kommune.

Idag består bedriften av 8 ansatte, heltid og deltid. 

lagt til handlevogn