• Valsing av 60x60x6 vinkelstål

    Valsing av 60x60x6 vinkelstål

  • Lager runde profiler med topp presisjon!

    Lager runde profiler med topp presisjon!

  • Kumrist

    Kumrist

Profilvals

Durma PBH 80 profilvals kan valse buede og runde detaljer i mange forskjellige profiler. Det kan være alt fra flattstål, vinkelstål, I-bjelker, firkantstål mm.

For spørsmal angående kapasiteter innen ulike profiler, vennligst ta kontakt med oss!